servers

Vi operer våre tjenester fra 2 datasentre. Disse er lokalisert i Ålesund og Dublin (Irland).

De aller fleste av våre tjenester er lokalisert på datasenteret i Ålesund. Vi har også mulighet til å skreddersy lokasjoner for kunder med spesielle behov, og vi jobber med å muliggjør at kunden selv velger lokasjon hvor de ønsker sine data lagret.