Det finnes en fremtidig planlagt hendelse som kan påvirke dine tjenester. Les mer

Hvordan installere Veeam Backup Agenter Print

  • 1

For å installere Veeam Backup agenter som du kan administrere fra portal.veeamcc.no portalen, må du installere 2 programmer:

  1. Veeam Service Provider management agent
  2. Veeam Backup Agenten

Hva gjør Veeam Service Provider management agent?

Dette programmet gjør at Veeam Backup Agenten og portalen kan snakke sammen. Denne er ansvarlig for å sende kommandoene fra portalen og til backup agenten. Den kan utføre administrasjon, installere programvare og konfigurere ting på en PC/server. Den samler data fra Backup Agenten og sender den til portalen.

Hva gjør Veeam Backup Agenten?

Dette programmet utfører og er ansvarlig for selve backup operasjonen.

Så til hvordan du utfører selve installasjonen av disse programmene. Kortversjonen er slik for en manuell installasjon:

  1. Last ned Veeam Service Provider Management agenten fra portalen og installer den på pc/server
  2. Legg inn brukernavn og passord til portalen i Management Agenten, slik at den kobler til portal.veeamcc.no. Du vil da kunne "se" maskinen i portalen.
  3. Du kan deretter starte installasjon av Backup Agenten direkte fra portalen, og etter installasjon styres alt derfra.

Du finner utførlig beskrivelse av prosessen i Veeam sin manual for portalen her:

 

Tekniske data for å koble til Veeam portalen hos oss er:

URL: Benytt enten gw01.veeamcc.no eller gw02.veeamcc.no

Port: 6180

Brukernavn og passord kan du endre i portalen eller står i velkomstmailen for tjenesten som er sent ut fra oss.


Var dette svaret til hjelp?

<< Tilbake