Artikler

 Hva er DNS?

DNS er en forkortelse for Domain Name System, dvs. domenenavnsystemet på Internett, som gjør at...

 Hvordan administrerer jeg DNS pekere?

Du administrerer dine DNS pekere ved å gjøre følgende: Logg inn på kundeweb...

 Støtter dere IPv6 adresser?

Ja, hos oss kan du legge inn DNS pekere til IPv6 adresser. Velg et hostnavn, sett Type til AAAA...